Seniorit Yhdistykset

Omaishoitajien yhdistys tarjoaa tukea vaativaan työhön

Heinolan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys. Sen tärkein tehtävä on omaishoitajien jaksamisen tukeminen vertaistuen ja virkistystoiminnan muodossa. Edunvalvonta on yksi keskeisimmistä tehtävistämme. Liiton tuki on kaikkien jäsentemme käytettävissä neuvoja tarvitessaan. Omaishoitajat säästävät läheistään hoitamalla yhteiskunnan varoja miljoonilla euroilla vuodessa. Säästö syntyy omaishoidon tuen ja laitospaikan hinnan välisestä erosta.

Emme voi kuitenkaan puhua vain rahasta omaishoitajan työn kohdalla, vaan on muistettava myös inhimillinen puoli. Hoidettava läheisemme saa elää kotonaan vaikeasta sairaudestaan huolimatta. Työmme on 24/7 vuorokaudessa, joten lakisääteiset kolme vapaapäivää kuukaudessa tulevat kyllä enemmän kuin tarpeeseen.

Yhdistyksen järjestämille matkoille ja retkille hoitaja voi osallistua yhdessä läheisensä kanssa. Tosin matkat maksavat aina normaalia bussikyytiä enemmän, koska meillä on pyörätuolissa matkaavia ja näin ollen tarvitsemme aina myös invakuljetuksen. Yhdessä reissaaminen suo kuitenkin virkistyksen myös hoidettavalle läheisellemme.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut kiitettävästi. Henkilöjäseniksi voi liittyä vaikka ei olisikaan omaistaan hoitava. Jäsenmaksu ja edut ovat samat kuin omaishoitajilla. Kannatusjäseniä ovat esim. yritykset. Kiitos teille jo toimintaamme tukeville. Panostuksenne toimintamme tukemiseen on arvokasta.

Toivotan teille kaikille voimaa ja viisautta kohdata arjen haasteet. Yhdessä eteenpäin toinen toistamme tukien.

Teksti: Helga Nurminen-Ekholm

Kuva: Reijo Lehtinen

Kommentit