Yleinen

RoHeva jatkaa Jyränkölän työllistämistoimintaa

Tuettu työllistäminen Jyränkölän Setlementin VirtaaTyöstä – projektin kautta jatkuu uuden RoHeVa – projektin myötä.

RoHeVa (Rohkeasti Helposti Vahvasti) –projekti saa Hämeen TE -palvelun myöntämää työllisyyspoliittista avustusta tälle vuodelle 118 750 € mm. kolmen projektityöntekijän palkkaamiseen ja työjaksolla olevien pienimuotoisiin koulutuksiin. Rahoitus on osittain 75 %:sta.

Projektipäällikkönä jatkaa Kati Hämäläinen ja projektiohjaajana Sari Virtanen. UudenTyönEtsijäksi on palkattu Jouni Kantonen.

RoHeVa – projektin kautta järjestetään yksilöllisiä tuettuja työjaksoja pääasiassa Heinolan alueen työttömille työssäkäyntialueen puitteissa yrityksiin, Jyränkölään ja Heinolan kaupungille. Kohderyhmänä on TE-toimiston ja TYP:in asiakkaat. Työjaksoilla oleville työntekijöille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea (työhönvalmennusta), jonka tavoitteena on mm. avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtyminen. Työhönvalmennusta tekevät projektipäällikkö ja projektiohjaaja. Työnetsijä varmistaa mm. työjaksolla olevien jatkopolut, luo suhteita yritysmaailmaan ja hakee työpaikkoja. Hänellä on vankka yritysosaaminen ja laaja yhteistyöverkosto. Projektin kautta järjestetään lyhytkestoista koulutusta, yhteistapaamisia ja opintoretkiä. Projektityöntekijät ovat kaikkien osapuolten (kaupunki, TE-toimisto, TYP, Jyränkölä, yritykset ym.) käytettävissä.

VirtaaTyöstä 2016 tuloksia:

Jyränkölän Setlementti käytti omaa rahaa työllistämistoimintaan (palkkatuella palkatuille työntekijöille tarjoten pidempiä työaikoja ja pidempiä työsuhteita) vuonna 2016 yhteensä n. 60 000 €. Kaupungin avustus sekä omarahoitusosuus on mahdollistanut projektin laajenemisen tähän mittakaavaan.

Vuonna 2016 VirtaaTyöstä – projektissa on ollut yhteensä 82 henkilöä (sisältäen työkokeilut, palkkatukityöt). Tästä määrästä Heinolan kaupungilla on ollut työjaksolla 23 henkilöä, joille on tarjottu projektin kautta työhönvalmennuksen palveluja. Heinolan kaupungilla he ovat työskennelleet mm. päiväkodeissa, keittiöissä, kotihoidossa, talo-osastolla, maankäytössä, lintutarhalla ja apuvälinehuollossa.

Vuonna 2016 työjaksolta lähteneistä n. 76 %:lla oli suunnitelma jatkosta. Heistä 26% sijoittui avoimille työmarkkinoille tai tuettuun työhön ja 19 % koulutuksiin.

Yhteistyötä on tehty myös Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden kanssa. He tekivät projektille kehittämiskokeilutehtäviä ohjaustyöhön liittyen sekä kyselyn kaksi vuotta sitten lähteneille asiakkaille.

VirtaaTyöstä – projekti vastasi nuorten kesätyöpassien organisoinnista. Kesätyöpasseja jaettiin vuonna 2016 117 heinolalaiselle nuorelle. Rahoittajina olivat Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta, Lions Klubit, Työnantajayhdistys ja Heinolan Yrittäjät. Kampanja toteutetaan myös tänä vuonna ja tulevilla Duunitreffeillä WPK –talolla ti 7.2. on mahdollista saada lisätietoa asiasta.

RoHeVan projektitoimisto muuttaa Wanhalle Lehtitalolle helmikuussa. Lehtitalolla järjestetään Avoimet Ovet yhteistyössä Heinolan kaupungin työllisyydenhoitopalveluiden kanssa to 16.2. klo 13-15. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Jyränkölän Setlementti ry / RoHeVa – projekti, Projektipäällikkö Kati Hämäläinen, 050 324 8328.

jyrankola.fi

Kommentit