Yhdistykset Yleinen

Toimivaan yhdistykseen tullaan mukaan

Yhdistystoiminnassa aktiiviset ja sitoutuneet jäsenet mahdollistavat vuosittain lukemattomia tapahtumia, retkiä, kerhoja ja yhteistoimintaa. Kukaan heistä ei jaksa ilman kiitosta, kannustusta ja virkistystä. Heidän jaksamiseen, voimaantumiseen ja kuulemiseen on panostettava riittävästi, jotta jatkossakin löytyy aktiivisia toimijoita. Yhdistystoiminta lepää aktiivisten jäsenten harteilla.

Yhdistyksessä tehtävät eivät saa kasaantua pelkäst…ään muutamien henkilöiden vastuulle. Vaarana on, että yhdistyksen ainoalle palkatulle työntekijälle, puheenjohtajalle tai sihteerille kasaantuu kohtuuttomasti yhdistyksen tehtäviä ja toteutettavia asioita. Tietoa ja opastusta yhdistyksen vastuun jakoon ja yhdistystoiminnan suunnitteluun löytyy www.kumppanuusverkosto.fi/tietopankista, jonne on koottu vinkkejä yhdistystoiminnan suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Yhdistyksessä on hyvä yhdessä pohtia ja sopia tehtävien jakamisesta. Yhteistyössä on voimaa ja tehoa.

Hyvin hoidettuun ja toimivaan yhdistykseen löytyy uusia jäseniä, jotka haluavat olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen tyytyväiset jäsenet ovat parhaita uusien jäsenten hankkijoita. Yhdistystoiminnan kuuluisi olla hauskaa ja voimaannuttavaa. Yhdistysväen virkistykset voi toteuttaa useamman yhdistyksen yhteisvoimin. Pienten yhdistysten resurssien yhdistäminen auttaa toteuttamaan monia asioita helpommin. Retket ja tapahtumat voivat muuten muodostua pienille yhdistyksille ylivoimaisia.

Yhdistyksen on pysyttävä kiinni ajassa ja kyettävä mukautumaan ajan ja ihmisten tarpeisiin sekä toiveisiin. Toimintaa yhdistyksissä määrittävät yhdistyksen säännöt, jotka vaativat ajoittain myös päivittämistä. Riittävän usein on hyvä pysähtyä tarkastelemaan koko yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen päivittämisessä voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:
Mitä varten yhdistys on olemassa?
Mikä on yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä? Mihin halutaan vaikuttaa ja mitä saavuttaa?
Millä keinoilla ja toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään?
Mitkä ovat yhdistyksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja kehittämisehdotukset?
Miksi yhdistykseen liitytään jäseneksi, miksi maksetaan jäsenmaksu ja mitä jäsenyydestä saa vastineeksi?
Kuka tekee ja mitä tekee? Kuormittaako yhdistystoiminta yksittäisiä henkilöitä liikaa?
Asiat on hyvä kirjata ylös ja saattaa ne kaikkien yhdistysten jäsenten tietoisuuteen.

Parhaimmillaan yhdistystoiminta on tärkeäksi koetun ja saman asian äärelle kokoontuneiden henkilöiden yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa asioihin vaikuttamiseksi ja edistämiseksi. Yhdistystoiminnasta löytyy kaikille mielekästä toimintaa ja yhdessä tekemisen meininkiä. Yhdistystoiminta rikastuttaa elämää ja tuo uutta ulottuvuutta arkeen.

Helena Haaja
Projektipäällikkö, Yhteinen Päijät-Häme -hanke

 

Kommentit